Zwroty

Odstąpienie od umowy:

Mają Państwo prawo w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyznaczonego czasu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lalkihiszpanskie.pl;